Actief ontdekken


Deze zoektocht laat je de bijzonderheden van de begraafplaats ontdekken. Vijftien vragen begeleiden je hierbij. Bij de eerste tien beweringen moet je bepalen of ze juist of fout zijn. Daarna volgen vijf meerkeuzevragen met telkens één juist alternatief.

Duid het correcte antwoord aan. Elk juist antwoord levert één punt op. Je verneemt telkens onmiddellijk of je de juiste keuze maakte. Meteen krijg je ook verdere toelichting over het wat en waarom. Een gegeven antwoord kan je niet meer veranderen. Maar als je nog iets wil herlezen, is dit wel mogelijk. De en toetsen laten je toe terug te keren of verder te gaan.