Deze begraafplaats is ruim 11 ha groot en één van de grotere historische begraafplaatsen in België. Hier wordt sinds het einde van de 18e eeuw begraven. Hier liggen burgemeesters, socialistische voormannen, belangrijke professoren, kunstenaars, gesneuvelden tijdens sociale strijd of in oorlogen. Meerdere monumenten brengen de lokale geschiedenis onder de aandacht.

De begraafplaats werd herhaaldelijk uitgebreid, wat de verschillen in vormgeving tussen het zogenaamde “oude kerkhof” en het “nieuwe kerkhof” verklaart. In het oudste deel tref je een staalkaart aan van verschillende indrukwekkende grafmonumenten, typisch voor de 19e eeuw. Op de pleinen tussen deze prestigieuze monumenten vind je bescheidener, maar soms even boeiende hedendaagse graven. Het nieuwere gedeelte heeft naast de graven uit de 20e en 21e eeuw ereperken voor oud-strijders, vuurkruisers, politieke gevangenen, oorlogsinvaliden. Uniek zijn de anatomievelden, met de overblijfselen van diegenen die hun lichaam aan de universiteit afstonden. Bij de ingang aan de Nieuwe Kerkhofdreef wijzen borden erop dat je op deze locatie ook Britse en Nederlandse oorlogsgraven aantreft.

De stadsbegraafplaats aan de Philipssite (naar de herkenbare gebouwen van de voormalige Philipsfabrieken) is de “centrale” Leuvense begraafplaats, waar ook de administratie zetelt.

Hoofdingang: Nieuwe Kerkhofdreef, 3001 Leuven. Openingsuren: elke dag vanaf 8 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 15.45 uur. Op woensdag tot 19 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen tot 17 uur. Afzonderlijke uitgang na de openingsuren.